TURVALLISUUS

BauntsiPark Oy noudattaa lasten turvallisuuden varmistamiseksi Tukesin suositeltuja säännöksiä ilmalla täytettäviin pomppulinnoihin.

Pomppulinnojen valmistus

Pomppuinnat ovat EU-standardin SFSEN 14960 mukaisia. Standardissa on otettu kantaa välineiden rakenteellisten ominaisuuksien lisäksi välineiden turvalliseen käyttöön, kuten kiipeämiseen, putoamiskorkeuteen sekä iskua vaimentavan alustan ominaisuuksiin.

Asiakkaiden ikä ja määrä

Turvallisuuden takaamiseksi alueelle pyritään järjestämään eri pomppulinnat eri ikäryhmille. Linnat merkitään ikäsuositusten mukaan. Linnojen valmistajan ohjeiden mukaan linnojen vieressä on kyltti suositeltavasta leikkijämäärästä. Alueella on järjestetty valvontaa, joka tehtävänä on tarvittaessa puuttua henkilöiden määrään sekä leikkitapoihin ettei turvallisuus vaarannu.

Aktiviteettilinnojen ympäristö

Kun elämyspuisto Bauntsipark järjestetään ulkotilassa, huomioidaan sääolosuhteet. Jos sääennusteessa on varoitettu voimakkaasta tuulesta tai runsaan sateen sattuessa toiminta voidaan keskeyttää olosuhteiden vuoksi.

Pomppulinnojen ympäristö järjestetään niin, ettei liian lähellä sijaitse sähköjohtoja tai muita ulkonevia esineitä. Linnat kytketään riittävällä määrällä kiinnikkeitä minimissään 6 kiinnitystä per linna jos olosuhteet sen vaativat. Pomppulinnojen ympärille järjestetään tarvittavia pehmusteita, jos maasto on kova esimerkiksi asfaltti.